Page 30

UMC017_WEB_Hecht

30 O N Z E Z O R G V A N D E T O E K O M S T Zorgpad Maag, Darm, Lever Chirurgie “Betere zorg én een boost voor het vak van specialist en verpleegkundige” “Een patiënt met een alvleesklierontsteking die veroorzaakt wordt door galstenen, moet liefst zo snel mogelijk na herstel geopereerd worden aan de galblaas. Hoe langer de patiënt moet wachten op deze behandeling, hoe groter die kans dat de ontsteking terugkeert. Tot nu toe was de wachttijd voor een galblaasoperatie zo’n twaalf weken”, zegt Maag, Darm en Lever-arts Nicole Bouvy. “Met de nieuwe werkwijze brengen we dat terug naar 72 uur voor deze patiëntencategorie.” De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat MDL-artsen en chirurgen de patiënt samen zien en samen een behandelplan opstellen. “We benaderen ziektebeelden op die manier vanuit diverse perspectieven”, zegt Nicole. “Ter plekke beoordelen we wat de beste behandeloptie is; wel/niet opereren, wel/ geen scopie. Dat scheelt veel tijd, zodat de patiënt sneller en beter geholpen kan worden. Het resultaat is nu al minder tussentijdse heropnames (min twintig procent). Dankzij kortere lijntjes worden onderzoeken en paramedische zorg beter gepland. Het lijkt er op dat we de ligduur zo ook met twintig procent kunnen laten dalen.” De samenwerking, het resultaat van een zorgvuldige analyse van het zorgpad MDL Chirurgie, wordt sinds september 2018 in praktijk gebracht. Vooralsnog voor acute buikaandoeningen zoals alvleesklierontsteking, acute darmobstructie en galblaasontsteking. MDL-arts Chantal Hoge en Physician Assistent Maartje Minderhout zijn de andere grote kartrekkers voor deze patiëntencategorie. Deze patiënten liggen nu allemaal op één afdeling van zes bedden (binnenkort tien). De clustering lost ook de vraag van het hoofdbehandelaarschap op. Bijvangst: de samenwerking geeft een boost aan het vak van de specialist én verpleegkundigen van deze afdeling. “Omdat we de visites samen lopen, zijn alle betrokkenen op de hoogte. Dat werkt prettig, stimuleert het teamgevoel en we leren van elkaar. Je ervaart na deze paar maanden al een enorme toename van de kennis van alle betrokkenen. Het zou mooi zijn als we deze werkwijze straks voor alle buikaandoeningen zouden kunnen toepassen.” Wil je meer weten over ‘Onze Zorg van de Toekomst’, kijk dan op Intranet onder Visie en Strategie. Of neem contact op met Barbara Solberg, Rianne Pas of Saskia Eggen uit de supportgroep ‘Onze Zorg van de Toekomst’.


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above