Page 29

UMC017_WEB_Hecht

O N Z E Z O R G V A N D E T O E K O M S T 29 Zorgpad Fecale Incontinentie “De juiste zorgprofessional op het juiste moment” Patiënten met fecale incontinentie verliezen ontlasting zonder zonder dat direct te merken. De aandoening kan worden behandeld met medicatie, bekkenbodemtherapie of darmspoelen. Als dat allemaal niet helpt, is er de mogelijkheid tot sacrale neuromodulatie. Patiënten krijgen dan een apparaatje geïmplanteerd dat elektrische impulsen afgeeft, waardoor de functie van de darmen, blaas en sluitspieren verbetert. Maastricht UMC+ is expertisecentrum op dit gebied. Colorectaal chirurg Jarno Melenhorst: “Ons uitgangspunt is: de juiste zorgprofessional op het juiste moment. Met dit motto in ons achterhoofd hebben we het zorgpad doorgelicht. In de nieuwe werkwijze neemt de verpleegkundig specialist de chirurg veel werk uit handen als het gaat om anamnese, diagnostiek en doorverwijzing voor de eerste drie behandelopties. Pas als die niet werken, ziet de chirurg de patiënt. Het voordeel: kortere wachttijden op de poli, geen onnodige belasting van de patiënt door herhaling van onderzoeken en geen dubbel werk voor de specialist. De nieuwe werkwijze wordt binnenkort geïmplementeerd. Parallel daaraan werken we aan de ontwikkeling van een app waarmee de patiënt 24/7 feedback kan geven over zijn of haar situatie. Afhankelijk van die feedback, kunnen we pro-actief contact opnemen met de patiënt. Daardoor zijn poli-afspraken misschien niet nodig. Tegelijkertijd voelt de patiënt zich beter gehoord en ervaart die meer kwaliteit van de behandeling.” Zorgpad Parkinson “Toegankelijk en persoonlijk baken voor de Parkinsonpatiënt” “We willen een toegankelijk en persoonlijk baken zijn voor de Parkinsonpatiënt”, vertelt neurochirurg Linda Ackermans. “Om deze ambitie waar te maken, zijn we in gesprek gegaan met patiënten in verschillende stadia van de ziekte. Zo is een duidelijk beeld ontstaan van wensen, behoeften en waarde voor de patiënt. Dat biedt ons mogelijkheden de zorg te verbeteren en te innoveren.” “Een beter poli-consult en een strikter medicatiebeleid tijdens opname. Dat zijn twee bevindingen waarmee we direct aan de slag zijn gegaan”, aldus Linda. “Verbetering van policonsult is erop gericht beter te anticiperen op de echte vragen van de patiënt. Dus niet een lijstje afwerken, maar ervoor zorgen dat op voorhand helder is wat de patiënt wil vragen. Dan kan de neuroloog daar beter op inspelen. Het medicatiebeleid betreft het tijdstip waarop Parkinsonpatiënten hun medicijnen krijgen. In de kliniek wordt medicatie na de maaltijd aangeboden, maar deze patiënten moeten hun medicijnen juist voor het eten innemen.” Ook is een expertpanel opgericht dat verbeteringen en nieuwe projecten toetst. Eén van de volgende stappen is het gesprek met Parkinsonpatiënten die een Deep Brain Stimulation (DBS) behandeling hebben ondergaan. Het MUMC+ is expertisecentrum voor DBS. “Hier spelen wellicht andere of aanvullende behoeften”, zegt Linda. “Parallel loopt een traject om patiëntinformatie sneller te bundelen en visueel te presenteren. Dat helpt niet alleen de zorgprofessional, maar is ook een krachtig communicatie-instrument richting de patiënt.” “ONS UITGANGSPUNT IS: DE JUISTE ZORGPROFESSIONAL OP HET JUISTE MOMENT. MET DIT MOTTO IN ONS ACHTERHOOFD HEBBEN WE HET ZORGPAD DOORGELICHT.”


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above