Page 19

Gezond_Idee_nr1_2019

Michel Rutgers, directeur Longfonds Nederland: ‘We zullen samen een beweging op gang moeten krijgen’ ‘Met een check op de website van het Longfonds kun je zien hoe het met de lucht in je eigen omgeving gesteld is. We hoopten bij de lancering van deze check op 50.000 reacties, maar inmiddels gaven al meer dan een miljoen mensen blijk van hun bezorgdheid over de luchtkwaliteit in hun omgeving. Die bezorgdheid is eerder al via een petitie aan de Tweede Kamer overgebracht. D66-politica Stientje van Veldhoven pakte dit met een motie op en de overheid heeft beloofd de luchtvervuiling nu serieus aan te pakken binnen het Schone Lucht Akkoord. Als staatssecretaris gaat Van Veldhoven dit Akkoord nu zelf uitvoeren. Uiteraard moeten we hierbij ook verder kijken dan onze eigen landsgrenzen. Als je kijkt naar de Europese cijfers lijkt de lucht in Nederland nog helemaal niet zo slecht. Maar de normen voor luchtvervuiling van de Europese unie zijn mede gebaseerd op economische haalbaarheid, dus zijn ze niet streng en beschermen ze ons niet tegen ziekte. Desondanks lukt het zelfs niet om aan deze normen op alle plekken in Nederland te voldoen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om de concentratie luchtvervuiling veel verder omlaag te brengen, tot 2,5 keer lager dan de EU-normen. En dan ziet de kaart van Nederland er opeens veel slechter uit. Het Longfonds, dat dagelijks wordt geconfronteerd met de problemen van longpatiënten als gevolg van ongezonde lucht, zet zich in om de WHO-norm overal verplicht te stellen. Wij pleiten voor maatregelen die een zero-emissie versneld mogelijk maken, zoals het stimuleren van lopen, fietsen en schoon openbaar vervoer. Tegelijkertijd willen we dat de vervuilers, zoals dieselauto’s, geweerd worden uit de stad. Ook willen we dat mensen zich bewust worden van de gezondheidsrisico’s van houtstook en zetten we in op het stimuleren van gezonde alternatieven voor houtkachels. Het is belangrijk dat overheden op alle niveaus en ook individuele burgers zich meer bewust worden van de risico’s. Dankzij het dieselschandaal van Volkswagen kiezen al minder mensen voor diesels. We zien dat sommige provincies en steden, waaronder Tilburg en Utrecht, al toewerken naar de WHO-normen. Wij hopen dat deze trend zich in heel Nederland gaat voortzetten. Het is ook belangrijk dat de energietransitie parallel loopt, zodat fossiele brandstoffen als olie en gas vervangen worden door wind- en zonneenergie. Dat realiseren we niet van vandaag op morgen, maar met kleine stapjes op alle niveaus leveren we wel een bijdrage. We zullen samen een beweging op gang moeten krijgen om fijnstof in de lucht drastisch te verminderen. In het belang van mensen met longziekten en ook van alle mensen die anders nog longziekten of hart- en vaatziekten krijgen in de toekomst.’ Hoe gezond is de lucht bij jou? Check wat je inademt en wat dat betekent op longfonds.nl/gezondelucht. Wat kun je zelf doen? • Gebruik het openbaar vervoer in plaats van je eigen auto. Of nog beter: pak de fiets of loop, dan krijg je ook nog gezonde beweging. • Per se een auto? Kies dan niet voor dieselauto’s, dat zijn veruit de ergste vervuilers. Elektrisch en hybride rijden is duurder, maar wel veel beter. Ook LPG is nog acceptabel, zeker als je met name in de stad rijdt. • Vergeet tweetakt-brommers en -scooters: die produceren nog meer fijnstof dan benzine-auto’s. • Bedenk dat haarden, kachels en barbecues op hout of kolen grote hoeveelheden fijnstof produceren en dat veel mensen daar schade van ondervinden, vooral op windstille dagen. Gebruik ze liever niet! • Roken is niet alleen ongezond voor de rokers zelf, maar ook voor iedereen in hun omgeving. Ongewilde mee-rokers ademen door andermans sigaretten veel fijnstof in. gezond idee 19


Gezond_Idee_nr1_2019
To see the actual publication please follow the link above