Nieuwbouw azM: de patiŽnt letterlijk centraal
Het azM gaat op grote schaal uitbreiden en verbouwen. Zo komen er onder meer drie nieuwe gebouwen op het azM-terrein. Binnen vijf jaar is het azM een ziekenhuis waarin de zorgcentra direct herkenbaar zijn, de zorgprocessen efficiŽnter zijn ingericht en patiŽnten meteen een goed overzicht hebben.

Tekst : Karin Burhenne

Het ziekenhuis wordt uitnodigender en toegankelijker, en de zorg beter herkenbaar, zeggen directeur Henk Levy van het Facilitair Bedrijf azM en hoofd nieuwbouw Peter Walraven. Beiden zijn nauw betrokken bij het meerjarenplan bouw en verbouw ziekenhuis, periode 2007-2012. Volgens dit plan krijgt het azM er zowel aan de zuidkant als aan de noordkant van de patiŽntenvleugels (het Ďbeddenhuisí) een gebouw bij. Op het dak van het zuidelijke gebouw wordt de nieuwe heli-landplaats aangelegd. Ook komt er een uitbouw aan het 3x-gebouw (Klinische Genetica, Trombosedienst en waar voorheen de Bloedbank was gehuisvest). Op het huidige logistieke centrum wordt eveneens een nieuw gebouw gezet. Overigens wordt de nieuwbouw niet hoger dan de bestaande bouw.

Een ander opvallend onderdeel in het plan is de verlenging van de loopbrug Noord tot aan de Joseph Bechlaan vlakbij station Randwyck. PatiŽnten en bezoekers die van het station komen, kunnen het azM hierdoor makkelijker bereiken via deze nieuwe entree.

De nieuwbouw leidt automatisch tot een reeks verbouwingen en verschuivingen in het hoofdgebouw. Verder is sprake van de verbouwing van het Dr. Tansgebouw (dat grenst aan het azM-gebouw) en de verbouwing van het al eerder genoemde 3x-gebouw. De eerste fase van de verbouwing en nieuwbouw is gepland in de periode 2007-2012 en richt zich uitsluitend op de niet-klinische processen. Daarbij moet dus vooral worden gedacht aan de poliklinieken en afdelingen voor behandeling en onderzoek. De verpleegafdelingen komen in een volgende planperiode aan de orde.

Herkenbaar
De nieuwbouw- en verbouwingsplannen vloeien rechtstreeks voort uit azM-Move, de strategische heroriŽntatie van het azM. Die strategie heeft al geleid tot de vorming van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVEís). Deze organisatorisch eenheden zijn straks veel beter herkenbaar voor de patiŽnt. ďZe krijgen een eigen gezichtĒ, zegt Levy. De nieuwe opzet leidt bovendien tot efficiŽntere indeling van de zorgprocessen en zorglijnen. Poliís en functieafdelingen worden bijvoorbeeld per RVE geconcentreerd. PatiŽnten die de poli hebben bezocht, kunnen op dezelfde plek terecht voor verder onderzoek.

De overzichtelijkheid wordt ook in de hand gewerkt door de patiŽntenzorg zoveel mogelijk in het hoofdgebouw te concentreren. Andere niet patiŽntgerelateerde diensten worden juist zoveel mogelijk in de nieuwbouw buiten het hoofdgebouw ondergebracht. Op die manier worden in het hoofdgebouw ruimten vrijgemaakt voor patiŽntenzorg. Zo verhuizen de Raad van Bestuur en diverse stafdiensten naar de nieuwbouw.

Ook worden onderdelen van het azM die nu nog elders zijn gehuisvest weer teruggehaald naar het ziekenhuis. Het gaat dan om de patiŽntenzorg die wordt geboden op het terrein van het voormalige Annadal-ziekenhuis aan de overzijde van de rivier de Maas en de afdelingen die in het MECC congrescentrum zijn gehuisvest.
 
Ruimte
Met de nieuwbouw gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: het azM krijgt eindelijk meer ruimte. Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis in 1990 groeide het aantal specialisten sterk en het aantal polibezoeken is sindsdien zelfs bijna verdubbeld. Uit een knelpuntenanalyse bleek al eerder dat de poliklinieken met ruimtegebrek kampen en de zorg te versnipperd is. Die analyse werd betrokken in de LTHP (Lange Termijn Huisvestingsplan), waarin een extern bureau heeft becijferd hoeveel vierkante meters het azM in de toekomst nodig heeft.

Op dit moment nemen de poliklinieken en bijbehorende afdelingen van de RVEís (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) 35.400 vierkante meter bruto vloeroppervlak in beslag. Dankzij de nieuwbouw komen daar nog eens 21.000 vierkante meter bij. De verbouwingsactiviteiten beslaan 12.000 vierkante meter. Daarmee wordt in de behoefte aan meer ruimte voorzien.

De verbouwing van het Dr. Tansgebouw is inmiddels gestart. Dit jaar staat ook de aanbouw en verbouwing van het 3x-gebouw op het programma, evenals de verlenging van de loopbrug Noord plus de nieuwe entree. In 2008 volgt de bouw van het noordelijke en het zuidelijke gebouw aan de P. Debeyelaan. De complete afdeling Oogheelkunde komt in het zuidelijke gebouw, waarop ook de heli-landingsplaats wordt aangelegd. In 2009 volgt de nieuwbouw boven het logistieke centrum.

De verbouwingsactiviteiten volgen steeds na de verhuizing van afdelingen naar een nieuwe plek. Op die manier wordt de overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperkt. Ook worden de afdelingen die moeten verhuizen zoveel mogelijk meteen op de definitieve plek gehuisvest.

Kosten
De totale kosten van de nieuwbouw bedragen 45 miljoen euro. De verbouwing van de vrijgevallen ruimtes vergt nog eens 15 miljoen euro. Het totale bedrag van 60 miljoen euro wordt gefinancierd uit de middelen die daarvoor zijn gereserveerd op basis van de Deregulering Huisvestingsmiddelen Academische Ziekenhuizen (DHAZ). De grond waarop de nieuwe gebouwen moeten verrijzen, is al in het bezit van het azM. In het bestemmingsplan Randwyck is bovendien rekening gehouden met de uitbreiding. Tot slot passen de plannen in de stedenbouwkundige visie van de gemeente Maastricht.