Page 8

UMC017_WEB_Hecht

8 S C H O O L S E N D E K L I N I E K Hilde Verbeek (Onderzoekslijn Ageing and Long- Term Care) Hilde Verbeek begon twaalf jaar geleden als promoven dus bij CAPHRI en is nog altijd heel enthousiast over de onderzoeksschool. “Het bijzondere én het fijne van CAPHRI is dat verschillende disciplines bij elkaar worden gezet. Zo word je uitgedaagd om anderen uit te leggen wat je doet; je blijft niet in je eigen groepje hangen. Die interprofessionele samenwerking wordt hier echt gestimuleerd en gefaciliteerd.” Hilde is psycholoog en werkt tegenwoordig als universitair hoofddocent. In haar onderzoek richt ze zich op de ouderenzorg en daarbij vooral op ouderen met dementie. “Een belangrijke vraag is: hoe kunnen zij ondanks hun beperkingen een betekenisvol leven leiden en wat is voor hen dan de beste plek om te wonen? De kennis die ik daarin opdoe, breng ik weer over in het onderwijs aan studenten.” Daarnaast coördineert Hilde de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). Hierin werken onderzoekers samen met zeven zorgorganisaties, Zuyd Hogeschool (hbo) en Gilde Zorgcollege (mbo) om de ouderenzorg te verbeteren. De vragen vanuit de zorgpraktijk zijn daarbij leidend. Het is wetenschappelijk onderzoek van grote maatschappelijke waarde, dat bovendien het lokaal, provinciaal en landelijk beleidsniveau beïnvloedt. Maar hoe groot is de waarde van dit onderzoek voor het ziekenhuis? Die is groot, vindt Hilde. Want ongeveer zeventig procent van de patiënten in het ziekenhuis behoort tot de doelgroep ouderen. “De scheiding tussen Cure en Care vind ik zelf wat kunstmatig. Rondom ouderen bestaat immers vaak een heel netwerk van ondersteuning en zorg. En het ziekenhuis is daar een belangrijke speler in. Wij, als onderzoekers, spelen eveneens een rol. Eigenlijk vertegenwoordigen wij de plus van het MUMC+, want wij kijken naar de hele mens in zijn omgeving. Voor artsen is die kennis ook belangrijk: in het onderwijs aan coassistenten in de chirurgie ga ik dieper in op wat 'senior friendly' zorg betekent. Dat je achterhaalt wie de mens is achter de oudere en je daarbij afvraagt: is een operatie wel verstandig, wat is nodig aan begeleiding, wie is hier de hoofdbehandelaar?” Een andere link met de praktijk van de zorg, noemt Hilde de zogeheten linking pins in de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio: senior onderzoekers die een tot twee dagen in de praktijk aan de slag gaan. “Daarin is CAPHRI echt onderscheidend.” De Academische Werkplaats Ouderenzorg werkt bovendien samen met tal van partijen; van ouderenorganisaties, steunpunt Mantelzorg en Burgerkracht tot RIVM en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd. Die interprofessionele samenwerking, zegt Hilde, is de kracht van CAPHRI. “En daar ben ik trots op.” “Rondom ouderen bestaat vaak een heel netwerk van ondersteuning en zorg. Het ziekenhuis is daar een belangrijke speler in”


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above