Page 6

UMC017_WEB_Hecht

6 S C H O O L S E N D E K L I N I E K Sanne Raap (Onderzoekslijn Inequity, Participation and Globalisation) Sanne Raap komt uit Groningen en is sinds twee jaar promovendus bij CAPHRI. Inderdaad, dan is Zuid-Limburg best een overgang. Zeker als je bedenkt dat ze onderzoek doet in Maastrichtse wijken. “Ach”, lacht ze, “ik heb collega’s die uit het buitenland komen. Die beheersen het dialect ook niet.” Sanne studeerde filosofie en politieke wetenschappen. “Ik heb op deze promotieplaats gesolliciteerd, omdat CAPHRI welzijn verbindt met gezondheid en maatschappelijke vraagstukken.” Voor haar onderzoek gaat Sanne regelmatig de wijk in en legt ze contact met burgers en vertegenwoordigende netwerken. Bovendien werkt ze samen met partners als welzijnsonderneming Trajekt en Match, een organisatie die studenten in zet in maatschappelijke projecten in de wijk. Haar onderzoek komt voort uit een burgertop over gezondheid die door studenten georganiseerd werd. Die maakte duidelijk dat wijkbewoners elkaar meer willen leren kennen en behoefte hebben aan ontmoetingsplekken. In haar onderzoek gaat Sanne in op vragen als: hoe kun je bevorderen dat plekken betekenis krijgen en bijdragen aan elkaar ontmoeten, burgerparticipatie en het welzijn van mensen? “Je doet geen onderzoek om daarna pas iets in de praktijk toe te gaan passen, maar wisselt meteen uit en probeert tijdens het onderzoek al zaken te veranderen. Dat lijkt mij maatschappelijk relevant. Of het ook relevant is voor het ziekenhuis? Ik denk het wel. In de wijken waar ik kom, is de gezondheid van mensen gemiddeld slechter. Er wonen veel mensen met een chronische ziekte en er heerst veel stress. Dat is doorgaans niet goed voor je gezondheid. Ik vraag mensen wat gezondheid voor hen betekent en hoe zij leven. Die kennis kunnen artsen meenemen in de spreekkamer. Neem bijvoorbeeld de patiënt die uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Het is goed als een arts beseft dat niet iedereen iemand thuis heeft die kan helpen.” Sanne vindt het contact tussen het MUMC+ en buurten belangrijk, omdat de universiteit burgers kan ondersteunen. Daarom organiseert ze samen met haar onderzoeksteam en buurtbewoners verschillende activiteiten onder de noemer ‘Universiteit met de Buurt’. Zo werden het afgelopen jaar bijvoorbeeld de Manjefiek colleges in de buurt gegeven. Hierin gingen specialisten van het ziekenhuis in op vragen van burgers, bijvoorbeeld over artrose en dementie. “Dat is heel leerzaam, ook voor artsen. Want de buurt praat terug”, zegt Sanne, die tot slot graag het maandelijkse filosofiecafé benoemt. “Daarin praten we over de betekenis van een goed leven. De buurt kwam zelf met dit initiatief.” www.universiteitmetdebuurt.nl “Het is goed als een arts beseft dat niet iedereen iemand thuis heeft die kan helpen”


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above