Page 5

UMC017_WEB_Hecht

S C H O O L S E N D E K L I N I E K 5 Wie Maurice Zeegers vraagt wat CAPHRI is, krijgt doorgaans eerst te horen wat deze onderzoeksschool niet is. “Wij richten ons niet op Cure, maar op Care. Onze onderzoekers komen dus niet met het nieuwste medicijn tegen kanker. Maar wel met nieuwe inzichten om de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren en kanker te voorkomen. Ons onderzoek zit in de plus van het Maastricht UMC+.” Tekst: Karin Burhenne — Fotografie: Appie Derks Maurice Zeegers is wetenschappelijk directeur van CAPHRI (Care and Public Health Research Institute), een van de zes onderzoeksscholen van het MUMC+. CAPHRI richt zich in het wetenschappelijk onderzoek op het verbeteren van diverse vormen van gezondheidszorg en de publieke gezondheid. Met als uiteindelijk doel: een gezonde maatschappij voor iedereen, zoals het ook in de visie van het MUMC+ staat. “Landelijk liggen er nu veel kansen voor onze school, bijvoorbeeld het Nationaal Preventie-akkoord* en het advies van de Gezondheidsraad aan de acht UMC’s om zich explicieter op gezondheid te richten: Onderzoek waarvan je beter wordt.” CAPHRI, en daarmee het MUMC+ dus, doet dat al langer. Zo is Gezond leven de focus van het MUMC+ en speelt het voorkómen van ziekten een essentiële rol in het onderzoeksprogramma van de school. Positieve gezondheid “Als je praat over preventie, dan heb je het onder andere over gedragsverandering. Daarbij zetten we niet alleen in op gedragsverandering bij die burger, maar ook bij clinici”, vertelt Maurice Zeegers. Zoals samen met de patiënt beslissen wat er moet gebeuren en daarbij een andere kijk op gezondheid hanteren. “Dan bedoel ik vooral positieve gezondheid: dat je ondanks gezondheidsklachten toch optimaal gezond leeft en kunt deelnemen aan de maatschappij.” Veel clinici van het ziekenhuis doen onderzoek bij CAPHRI, zoals reumatologen en orthopeden. Zij hebben vaak nauwe banden met de zorg in de regio. Zo werkt CAPHRI samen met Adelante (Academische Werkplaats Revalidatie), de ouderenzorg (Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, zie het interview met Hilde Verbeek) en natuurlijk de GGD (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid). Maatschappelijk relevant Die samenwerking met de regio zie je terug in de beoordeling van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek van CAPHRI. Tijdens de laatste visitatie scoorde de school vijf sterren op dit punt. “Dat is wereldklasse”, lacht de schooldirecteur, die sterk hecht aan de maatschappelijk impact. “Als kennis zijn weg niet vindt naar de maatschappij, dan is dat verspilling. Daarom gaan we daar nog meer aandacht aan geven en onze onderzoekers in stimuleren. Zoals we ook de interprofessionele samenwerking stimuleren door verschillende vakgroepen bij elkaar te brengen in onderzoekslijnen. Dat zie je in al onze zes onderzoekslijnen terug. Want innovatie bereik je juist als mensen met een andere achtergrond elkaar ontmoeten.” * Het Nationaal Preventie-akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above