Page 39

UMC017_WEB_Hecht

E X T E R N E C O L U M N 3 9 VERBINDING EN WEDERZIJDSE WAARDE Deze woorden passen bij de samenwerkingsrelaties tussen het Maastricht UMC+ en Zuyd Hogeschool. Relaties. In meervoud, omdat er vele verbindingen en samenwerkingsprojecten zijn op vele onderdelen en vele niveaus. Een belangrijk kenmerk van het hoger onderwijs en daarmee ook Zuyd Hogeschool is toegepast onderzoek. Bachelor studenten die met grondige evidence-based vakkennis klaar zijn voor de praktijk. Door de intensieve samenwerking tussen lectoraten en onderwijs komen studenten interprofessioneel in contact met toegepast onderzoek. Daar vinden we een voorbeeld van wederzijdse waarde. Toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek als complementaire drager voor verrijking van kennis voor praktijk, academie en de regio. Op deze gedachte gebaseerd vinden MUMC+ en Zuyd elkaar in intensieve samenwerking. Vele voorbeelden zijn te zien in verbindingen binnen de Health Campus en het provinciaal Kennis-As programma LIME waarbinnen Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool samenwerken met het MUMC+ en aanpalende partners op het gebied van slimmer meten in de gezondheidszorg. Wederzijdse waarde en verbinding. Ook op het gebied van opleiden kennen we een lange geschiedenis van partnerschap tussen onze organisaties. Gezamenlijk staan we voor de uitdagingen waarvoor de (gezondheidszorg) arbeidsmarkt ons stelt. Samenwerking op het gebied van de verpleegkundige vervolgopleidingen zijn daar een sprekend voorbeeld van. De enorme transitie in het vervolgonderwijs wordt gezamenlijk vormgegeven, inmiddels onder regie van het MUMC+. Van vermeende concurrentie naar wederzijdse waarde. Samenwerking die de kwaliteit van de vervolgopleiding ten goede komt, direct resulterend in toegeruste en bekwame professionals. Maar ook in de ontwikkeling van het klinische duale traject voor de HBOverpleegkundigen, wordt de waarde van de verbinding zichtbaar. Het MUMC+ behoorde tot de eerste groep partners die gezamenlijk de uitdaging aanging een antwoord te geven op de groeiende tekorten. Met veel vertrouwen wordt gezamenlijk gebouwd aan een sterke integratie van praktijk in het onderwijs en onderwijs in de praktijk. Samen wordt gebouwd aan een rijke leeromgeving, steunend op de laatste inzichten op het gebied van werkplek leren. Het MUMC+ behoort daarmee tot de groeiende groep van organisaties die niet alleen in woord samenwerking uitspreken, maar ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen om buiten de kaders van een institutioneel belang, samenwerking in het belang van onze regio vorm te geven. In verbinding en van wederzijdse waarde. Door delen ontstaat vermenigvuldiging. Dat maakt Zuyd trots om het MUMC+ tot haar betrokken partners te mogen rekenen. Luc Verburgh Voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above