Page 27

UMC017_WEB_Hecht

O N Z E Z O R G V A N D E T O E K O M S T 2 7 Het begrip ‘Onze Zorg van de Toekomst’ zingt al een tijdje door de gangen van het ziekenhuis. Maar wat is het eigenlijk precies? Waarom is het nodig en wat merken medewerkers en patiënten er van? Bestuurder Helen Mertens vat het bondig samen: “We veranderen de patiëntenzorg in positieve zin door de uitkomsten van de zorg én de ervaringen van patiënten te verbeteren. Hoe? Door de vraag ‘Wat levert het op voor de patiënt?’ in alles wat we doen als uitgangspunt te nemen.” Interviews: Margo van Vlierden — Illustraties: Klaartje Berkelmans Dat de zorg moet veranderen is geen nieuws meer. “De mens wordt ouder, de zorgvragen groter en complexer”, legt Helen uit. “Iedereen wil de best mogelijke behandeling krijgen terwijl de overheid de rem zet op de groei van ziekenhuizen. Het is een grote opgave om én efficiënter én effectiever te worden én tegelijkertijd de menselijke maat te behouden. Hoe wij antwoord geven op deze uitdaging? Door de vraag van de patiënt centraal te stellen en nieuwe technieken in te zetten. En door gebruik te maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten en beproefde verbeterconcepten zoals Operational Excellence en Value Based Health Care. Dat doen wij allemaal onder de noemer ‘Onze Zorg van de Toekomst’. ‘Onze Zorg van de Toekomst’ krijgt vorm door de herontwikkeling van zorgpaden. Helen: “We kijken daarbij naar het hele traject dat de patiënt aflegt (van thuis tot thuis: via huisarts, diagnose, behandeling, nazorg). De patient journey (de ervaringen van de patiënt) is hierbij leidend.” Vorig jaar is een pilot met het herontwerp van vier zorgpaden gestart. De ervaringen en resultaten zijn bemoedigend voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Zorgpad Hoofd-Hals-oncologie Voor patiënten met hoofd-halstumoren is snelheid in diagnostiek en behandeling cruciaal. Toch lagen de doorlooptijden lange tijd ruim boven de landelijke normen. Ideeën om die te versnellen waren er wel, maar stuitten op weerstand. Een bezoek aan de snelpoli Hoofd-Halsoncologie van het Radboudumc bracht de ommekeer. Martin Lacko, KNO-arts/hoofd-halsoncoloog: “Hier zagen we dat bepaalde bezwaren, zoals één in plaats van twee keer per week intakepoli, ongegrond waren. Vanaf dat moment ging het snel.” Het team ging voortvarend te werk; elke stap in het zorgpad is beoordeeld met als vertrekpunt de toegevoegde waarde voor de patiënt. Het resultaat is verbluffend. Voor de patiënten is de doorlooptijd van eerste polibezoek tot start van de behandeling vrijwel gehalveerd (van gemiddeld 50 naar 25 dagen). Martin: “Vroeger stonden we qua doorlooptijden ergens onderin in de landelijke lijstjes, nu staan we in de top!” Maandag intake – woensdag uitslag De goede resultaten zijn toe te schrijven aan de oprichting van de snelpoli. Martin: “Dat werkt als volgt: alle nieuwe patiënten zien we op maandagochtend. De arts-assistent brengt de patiënt in kaart, legt het patiëntendossier aan en brieft vervolgens de specialisten (kno-arts, mond- en kaakchirurg en radiotherapeut). Gezamenlijk gaan zij dan direct daarna met de patiënt in gesprek.” Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog: “We beoordelen de patiënt samen, fine-tunen het beleid en bepalen ter plekke wat eventueel nodig is aan aanvullend onderzoek.” “VROEGER STONDEN WE QUA DOORLOOPTIJDEN ERGENS ONDERIN IN DE LANDELIJKE LIJSTJES, NU STAAN WE IN DE TOP!”


UMC017_WEB_Hecht
To see the actual publication please follow the link above