Page 9

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

Kosteneffectief Er is nog een andere reden om de IC-zorg regionaal af te stemmen. IC-afdelingen zijn door de dure apparatuur en de continue aanwezigheid van hooggekwalificeerd personeel (IC-verpleegkundigen en intensivisten) een behoorlijke kostenpost. Om de kosten beheersbaar te houden is het zaak zo efficiënt mogelijk om te gaan met deze IC-bedden. Zo is het niet wenselijk dat er in het ene ziekenhuis veel IC-bedden leegstaan, terwijl in een nabijgelegen ziekenhuis patiënten geen IC-zorg zouden kunnen krijgen omdat daar alle ICbedden jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 9 al bezet worden. De intensivisten in Zuidoost-Nederland werken al langer met elkaar samen om ervoor te zorgen dat elke patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Daar komt nu echter de noodzaak bij van efficiënter werken, omdat de verwachting is dat het aantal IC-patiënten door vergrijzing alleen maar zal toenemen, en er anderzijds door de ontgroening steeds minder jongeren zullen instromen in de zware functies van IC-verpleegkundige en intensivist. Verstandig omgaan met middelen en mensen wordt daarom steeds urgenter.


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above