Page 37

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

12. AFKORTINGEN • Werkgroep O & O: Onderwijs en Onderzoek • IC: Intensive Care • ICUZON: Intensive Care Units Zuid-Oost Nederland • DB: Dagelijks Bestuur • RHIC: Regionale Hoofden Intensive Care • ICT: Informatie en Communicatie Technologie • FCCS: Fundamental Critical Care Support • GAIA: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie • MICU: Mobiele Intensive Care Unit • AIOS: Arts In Opleiding tot Specialist • LNIC: Landelijk Netwerk Intensive Care regio’s • PA: Physician Assistent • VS: Verpleegkundig Specialist jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 37


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above