Page 34

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

35 Overzicht kosten ICUZON 2017 Overzicht kosten ICUZON 2017 Personeel ()&%# fte )5(%(*3115 begroot Financiele ,0$0&,(.( Kosten 145(0 Kosten 145(0 Kosten begroting 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal Regio manager 0,40 € 35.000 € 8.750 € 8.750 € 8.750 Regio intensivist 0,20 € 42.000 € 10.500 € 10.500 € 10.500 Totaal Personeel ICT ICUZON Cisco WebEx omgeving € 11.830 € 4.503 € 2.283 € 2.271 Inzet DB Uren begroot Aantal uren inzet DB 36 € 5.040 € 878 € 280 289,88 Uurtarief orde medisch specialist 2011 = € 140 Algemene kosten zaalhuur + catering (3 x) € 7.800 € 3.415 € 2.471 Refereeravond (3 x) € 3.000 € 272 Reisonkosten werkgroepleden O & O € 300 Transport € 300 Telemedicine € 300 Reisonkosten regio-intensivist en regio manager € 1.300 € 109 € 108 € Onvoorziene omstandigheden € 10.000 € 131 € 36 Opbrengsten Sponsorgelden € 750 € 750 € Digitaal platform € 20.500 Kosten totaal € 137.370 € 25.893 € 26.122 € 25.063 jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 34 %(*315,0* 45(-8$35$$. '(-8$35$$. (*,1/$0$*(3 ; ; ; (*,1,05(04,7,45 ; ; ; &*#()&%# !#,4&1"(%91/*(7,0* ; ; ; %-* !3(0%(*3115 $05$.63(0,0:(5 ; ; ; !635$3,()13'( /(',4&+42(&,$.,45 ; #$%"&)*% :$$.+663&$5(3,0*9 ; ; ()(3((3$710'9 ; ; (,410-145(08(3-*31(2.('(0 ; ; ; (,410-145(03(*,1,05(04,7,45(03(*,1/$0$*(3 ; ; ; 07113:,(0(1/45$0',*+('(0 ; ; ; '(%)*% 210413*(.'(0 ; ; !!*#'#*&($ ; &)*%*&*# . ; ; JAARVERSLAG ICUZON


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above