Page 32

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

8. WAARNEMEN Binnen de ICUZON regio wordt er een waarnemerscontract met een goed doordacht systeem en een afgesproken honorering gebruikt dat onderschreven wordt door het Samenwerkingsoverleg Voorstel werkwijze: Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van intensivisten die aan de waarnemerspool willen deelnemen. Maastricht heeft hierin een coördinerende rol. Bij behoefte aan een waarnemer komt deze vraag bij de regio manager die op zijn beurt deze vraag doorgeeft aan de intensivisten in de waarnemerspool en de medische afdelingshoofden. Geïnteresseerden kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager om daar verdere praktische zaken af te stemmen. De afgelopen 4 jaar heeft men hier al verschillende keren met succes gebruikt van gemaakt. 9. SAMENWERKINGS- VERBANDEN BINNEN ICUZON • Het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het academisch ziekenhuis Maastricht werken vanaf 1 februari 2012 duurzaam samen op het gebied van Intensive Care zorg. Door deze samenwerking wordt de continuïteit en kwaliteit van de IC in het Laurentius Ziekenhuis voor de toekomst kwalitatief duurzaam geborgd. • Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern hebben een overeenkomst getekend waarmee de fusie tussen de twee ziekenhuizen per 1 januari 2015 vast staat. Zuyderland is de nieuwe naam van deze organisatie. De optelsom van de kwaliteiten van beide instellingen zorgt voor versteviging van de zorg in Zuid- en Midden Limburg én waarborgt de kwaliteit van de gezondheidszorg nú en in de toekomst. Deze samenwerkingen passen geheel binnen ICUZON verband en de afspraken die zijn gemaakt in het zogeheten Hoofdlijnenakkoord Ziekenhuizen, tussen de Minister van VWS en de zorgbranche. jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 32


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above