Page 31

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

Doelstelling • Op een laagdrempelige manier als verpleegkundige, als intensivist, als afdeling, leren van jaarverslag icuzon • 2015-2016 • 31 praktijkvoorbeelden bij collega ziekenhuizen. • Als ontvangende IC leren van “de blik van een buitenstaander” Spelregels • Alle leidinggevenden en medisch managers IC van de ICUZON ziekenhuizen hebben aangegeven aan dit initiatief bij te dragen; • Ieder ziekenhuis stuurt 2 verpleegkundigen en een intensivist naar het andere ziekenhuis (volgens onderstaande planning); • De verpleegkundigen worden in principe gekoppeld aan een vroege dienst vanaf 7:00 uur (boventallig), tenzij anders met de instelling overeen wordt gekomen. Het betreft boventallig meekijken en niet het daadwerkelijk in de dienst werkzaam zijn. • De intensivist zal meelopen met de intensivist van dienst. • De verpleegkundige en intensivist neemt tenminste 1 week voorafgaand contact op met de instelling voor afstemming van praktische zaken; • Ieder koppel maakt een verslag (2x A4) met daarin opgenomen: - Praktisch gegevens: datum, naam, afkomstig van instelling, naam bezoekende instelling - Een uitgeschreven advies dat men de instelling wil geven die men heeft bezocht (tip) - Een uitgeschreven advies dat men geeft aan zijn eigen instelling n.a.v. hetgeen men heeft gezien/ gehoord/ervaren. - Dit verslag dient binnen 2 weken gemaild te worden naar icuzon@mumc.nl ter bundeling. • Stem vooraf met de leidinggevende af of het wenselijk is op een specifiek thema te focussen. Denk hierbij aan medicatie, overdracht, inzet van functies op een IC, patiënten/familie betrokkenheid, protocollen, CIV, enz. enz. • Mogelijk worden binnen de instelling scholingspunten toegekend aan deze activiteit. De activiteit is representatief voor 8 uur direct en 2 uur voorbereiding/uitwerking. • Door het samenwerkingsoverleg is besloten om dit concept wegens zijn groot succes te continueren.


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above