Page 29

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

op goed gewaardeerde refereeravonden om elkaar te leren kennen en kennis te delen.' Professor Paul Roekaerts, anesthesioloog-intensivist en hoofd IC MUMC+ noemt nog een belangrijke succesfactor: 'De basis voor samenwerking moet gelijkwaardigheid zijn, tussen ziekenhuizen, tussen verpleegkundigen en intensivisten, etc. Het moet duidelijk zijn dat niemand alle patiënten naar zich toe wil trekken.' Er is een spannend moment in de opbouwfase geweest, omdat twee verschillende samenwerkingscontracten in omloop waren, een strikte en een wat minder gedetailleerde. Medisch afdelingshoofden van deelnemende ziekenhuizen hebben de discussie over het vastleggen van regels toen weten te keren door te kiezen voor samenwerking op inhoud. Oftewel: zorgen dat patiënten binnen het netwerk, op de juiste IC terechtkomen, met de voor hen juiste deskundigheid. Dat is bepalend geweest voor de identiteit van het netwerk, want bestuurders gingen er in mee en kozen voor de minder gedetailleerde contractvorm. 'Het moet van contract naar vertrouwen gaan. En van vertrouwen naar samenwerken', vat Roekaerts het bondig samen. Prioriteiten voor de toekomst Om de samenwerking binnen het netwerk gestalte te geven heeft ICUZON drie prioriteiten gesteld. Ten eerste op het gebied van transport. Hier valt volgens ICUZON nog veel winst te behalen. Onder meer door spoedtransporten op afstand te laten monitoren door een intensivist. Voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van getraind personeel en apparatuur. En daar ligt de uitdaging, want de huidige bekostigingssystematiek laat de beleidsmakers daartoe weinig ruimte. De tweede prioriteit is onderzoek & ontwikkeling (O&O). Voorbeelden hiervan zijn de refereeravonden en 'gluren bij de buren'. IC-verpleegkundigen en intensivisten gaan volgens een vast afsprakenschema bij elkaar op bezoek om persoonlijk contact te leggen en van elkaar te leren. Uli Strauch: 'Het allerbelangrijkste voor de kwaliteit is dat we elkaar kennen en vertrouwen. Er is veel onderling overleg tussen collega's van de verschillende IC's. Er is totaal geen drempelvrees meer voor contact.' De derde prioriteit is telemedicine. Dit is het gebruik van digitale middelen om de zorg op afstand te ondersteunen. Voor een deel gebeurt dat al in de vorm van teleconferencing over algemene onderwerpen en voor het delen van onderwijs. Op dit moment deelt het MUMC+ wekelijks zijn onderwijs met de ziekenhuizen in de ICUZON-regio via teleconferencing. Ook wordt gebruik gemaakt van teleconsulting voor overleg over patiënten. Daarbij wordt ook beeldinformatie uitgewisseld. Een beeld zegt immers vaak meer dan duizend woorden. Deze tools worden steeds vaker ingezet. Om het overleg tussen de verschillende IC's nog beter te ondersteunen werkt ICUZON ook aan een digitaal platform. Inspiratie voor positieve energie ICUZON is een open en transparant netwerk en wil andere regio's graag inspireren. Het doel is samen ervoor zorgen dat de juiste patiënt op de juiste IC komt. Bouwen aan vertrouwen, blijvend investeren in menselijk contact, communiceren, evalueren en faciliteren zorgen daarbij voor de positieve energie en voortgang. Jean-Pierre Gielen: 'Wat je geeft, krijg je terug!'. jaarverslag icuzon • 2015-2016 • 29


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above