Page 28

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

6. RICHTLIJN IC KWALITEITSSTANDAARD IC De ontwikkeling van de conceptrichtlijn naar de uiteindelijke totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard IC is binnen het samenwerkingsoverleg steeds uitgebreid aan de orde gekomen. De ICUZON regio heeft in haar communicatie met de NVIC en het Zorginstituut dan ook steeds als uit één mond gesproken. Ook zijn er extra bijeenkomsten geweest om steeds een tijdig en constructief antwoord aan de NVIC of het Zorginstituut te construeren. Ook de implementatie van de Kwaliteitsstandaard IC na de vaststelling op 19 juni 2016 had en heeft het samenwerkingsoverleg hoog op de agenda staan. Op 26 juni 2017 wordt het regionaal Zorgbeleidsplan vastgesteld door het Samenwerkingsoverleg. Ook worden vanaf 1 juli 2017 de consulten tussen de verschillende ICUZON ziekenhuizen geregistreerd waarna deze jaarlijks geanalyseerd en besproken zullen worden tijdens het Samenwerkingsoverleg. Als lid van het kernteam heeft ICUZON mede aan de wieg gestaan voor de opzet van een landelijk overleg voor IC netwerken, het zogenaamde LNIC (= Landelijk Netwerk IC regio’s). In november 2018 heeft het Zorginstituut een bezoek gebracht aan het ICUZON netwerk. Bijgaand artikel geeft de bevindingen weer van het Zorginstituut over ICUZON. Implementatie van de kwaliteitsstandaard Ziekenhuizen zijn druk bezig met de implementatie van de kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care, die in juli 2016 verscheen. Tegen welke problemen lopen zij aan? En wat gaat er juist goed? Vera Jansweijer, Madelon Rooseboom en Joline van de Rijt van Zorginstituut Nederland trekken het land in en praten met intensivisten, verpleegkundigen, ziekenhuismanagers en andere betrokkenen. Deze keer het verhaal van de regio Zuid- Oost Nederland. Wat doen ze daar om de IC-zorg verder te verbeteren? In de regio Limburg en Brabant werken IC's van grote en kleinere ziekenhuizen al een aantal jaren samen binnen het netwerk ICUZON. Samenwerken en samen leren staan al lange tijd centraal met het oog op goede patiëntenzorg. Volgens regiomanager Jean-Pierre Gielen (ex-verpleegkundig afdelingshoofd Maastricht UMC+) en regio-intensivist Uli Strauch (intensivist MUMC+) leidt de Kwaliteitsstandaard niet zozeer tot nieuwe inzichten, maar onderbouwt deze veeleer de door ICUZON gekozen werkwijze. Dat de Kwaliteitsstandaard nu eisen stelt aan opleiding en nascholing van verpleegkundigen helpt daarbij. Succesfactoren voor samenwerking ’Vertrouwen is de crux', antwoordt Uli Strauch op onze vraag hoe de samenwerking binnen ICUZON tot stand is gekomen. 'Om iedereen mee te krijgen - medisch hoofden, intensivisten en verpleegkundigen - is er een breed charmeoffensief gestart. We zijn overal in de regio op bezoek gegaan om gesprekken te voeren. Daarna is iedereen uitgenodigd jaarverslag icuzon • 2015-2016 • 28


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above