Page 22

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

Aandachtspunt 2 SCOPE-INTENSIVE CARE is een regionaal trainingsprogramma voor IC-verpleegkundigen in de ICUZON regio. De belangrijkste doelstelling van SCOPE–INTENSIVE CARE is om IC verpleegkundigen kennis met elkaar te laten delen. Dit wordt bereikt door de deelnemers vergelijkingen te laten maken tussen zichzelf en collega’s, maar ook om de eigen Intensive Care organisatie te vergelijken met andere Intensive Care organisaties, en kritisch te laten kijken naar zichzelf en de omgeving waar men werkt. SCOPE-INTENSIVE CARE gaat ervanuit dat mensen en organisaties mogelijk “vastgeroest” zitten in patronen of dat er een vorm van beroepsdeformatie in denken en handelen kan sluipen. Dit zijn menselijke eigenschappen die iedereen heeft, die vaak productief maar evenzo goed ook contraproductief kunnen zijn voor de IC verpleegkundige, de patiënt en de organisatie. Vergelijken en luisteren naar anderen en kritisch zijn over zichzelf en het vak kan dit voorkomen. SCOPE–INTENSIVE CARE gaat ervan uit dat er soms meerdere wegen naar Rome leiden, zeker in dit complexe vakgebied. SCOPE–INTENSIVE CARE wordt uitgevoerd door de MUMC+ Academie i.s.m. Intensivisten, IC verpleegkundigen en aan de IC gelieerde zorgprofessionals uit de ICUZON regio. Het unieke van de SCOPE-IC organisatie is dat het beleid en de inhoud van het programma bepaalt wordt door een stuurgroep waarin Intensivisten, IC managers, IC verpleegkundigen en opleiders gezamenlijk de koers bepalen van het trainingsprogramma. Deze stuurgroep komt twee maal per jaar bij elkaar en geeft in wezen de MUMC+ academie de opdracht het programma te ontwikkelen, te plannen, uit te voeren en te evalueren en zo nodig aan te passen. Samenstelling Stuurgroep SCOPE Intensive Care / Klinisch redeneren Advanced. jaarverslag icuzon • 2015-2016 • 22


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above