Page 17

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

5. WERKGROEPEN 5.1 Werkgroep O & O Samenstelling werkgroep: • N. Foudraine, intensivist in Viecuri te Venlo, voorzitter. • R. van de Weyer, intensivist in Elkerliek te Helmond. • D. Bergmans, intensivist in MUMC+ te Maastricht. • U. Strauch, intensivist in MUMC+ te Maastricht en regio-intensivist ICUZON. • JP Gielen, regiomanager ICUZON. Aandachtspunten gedurende de jaren 2017 en 2018 waren: Het organiseren van de refereeravonden, SCOPE, onderwijs via videoconferencing en practitioners in de ICUZON regio. Aandachtspunt 1 Refereeravonden: De invulling van de refereeravonden gebeurt nu door alle ICUZON-ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de inzet en de betrokkenheid van ieder ziekenhuis in deze regio. De werkgroep blijft wel verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en de planning. Deze refereeravonden zullen steeds aansluitend plaatsvinden aan het Samenwerkings-overleg dat 3 keer per jaar gehouden wordt. Afspraken: • Verplichtend karakter voor arts-assistenten; • Eén contactpersoon per ziekenhuis voor de verspreiding van de uitnodigingen; • Zowel voor IC-artsen, IC-verpleegkundigen, semi-artsen, co-assistenten en onderzoekers; • Accreditatie via GAIA voor IC-artsen; • Accreditatie voor IC-verpleegkundigen, PA’rs en VS’n. Bijgaand een overzicht van de gehouden refereeravonden met hun opkomst van de afgelopen jaren en voorbeelden van een evaluatieformulier en eindevaluatie. jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 17


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above