Page 15

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

4. DAGELIJKS BESTUUR ICUZON (DB) Over de frequentie van de vergaderingen wordt in onderling overleg besloten: De DB vergaderingen in Maastricht te houden. Dit uit praktisch oogpunt vanwege de secretariële ondersteuning die door Maastricht geleverd wordt. Frequentie van de DB vergaderingen is 1 per 2 maanden. Er worden 3 vergaderingen gekoppeld aan de Samenwerkingsoverleggen te Thorn en 3 worden separaat (maar wel open) ingepland in het MUMC+. Samenstelling DB ICUZON: • P. Roekaerts, intensivist in MUMC+, voorzitter. • J. Mehagnoul, intensivist in Viecuri Medisch Centrum, tot 1 april 2018. • J. de Koning, intensivist in Maxima Medisch Centrum, vanaf 1 april 2018. • H. van Westreenen, intensivist in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard, jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 15 vanaf 1 september 2016 en tot 1 december 2018. • A. Bindels, intensivist in het Catharina ziekenhuis, vanaf 1 december 2018. • U. Strauch, regio-intensivist ICUZON, geen stemrecht. • J.P. Gielen, regiomanager ICUZON, geen stemrecht.


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above