Page 14

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 14 Het DB heeft een open karakter Het DB bestaat uit 3 leden, aangewezen door het samenwerkingsoverleg. Het DB kiest uit haar midden een voorzitter. De taak van het DB is: 1. Het bijeenroepen van het Samenwerkingsoverleg. 2. Het selecteren van een regio intensivist en een regio manager en voordragen van de kandidaat voor benoeming aan het Samenwerkingsoverleg; 3. Toezien op de wijze waarop de regio intensivist en de regio manager zijn/haar taken uitvoeren; 4. Opstellen van een financieel jaarverslag, waarin is aangegeven welke kosten het samenwerkingsverband heeft gemaakt in enig jaar in het kader van de IC coördinatie. 5. Opstellen van een financiële begroting, waarin de kosten van het samenwerkingsverband voor de komende periode (op jaarbasis) zijn resp. worden beschreven. 6. Het DB wordt aangewezen voor een periode van 2 jaar. Na afloop van de periode van 2 jaar vindt evaluatie plaats van het DB en van de twee zittende niet-academische leden. DB-leden blijven herbenoembaar voor telkens een periode van twee jaar. Vervanging van DB-leden na twee jaar is mogelijk en wordt door het Samenwerkingsoverleg beslist. Het afdelingshoofd van de academische IC blijft voorzitter van het DB. Het DB heeft een open karakter. De vergaderstukken worden verzonden naar alle deelnemende ziekenhuizen en geïnteresseerde niet-DB leden mogen steeds de vergadering bijwonen.


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above