Page 12

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

Samenwerkings overleg en een multidisciplinair overleg De afgelopen jaren zijn o.a. door de overlegstructuur de medisch en verpleegkundig leidinggevenden van de intensive cares meer naar elkaar toegegroeid. Om deze samenwerking nog verder te integreren, maar ook om het duaal leiderschap binnen de intensive cares verder vorm te geven, werd de overlegstructuur vereenvoudigd zodat er bij het Samenwerkingsoverleg zowel medisch als verpleegkundig management aanwezig is. In onderstaand schema is de overlegstructuur voor 2018 weergegeven en is tevens terug te vinden wie de deelnemers zijn tijdens elke overlegvorm. jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 12


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above