Page 37

Gezond_Idee_nr_3_28nov2018_DEF

gezond idee 37 Dat er hier vervelende onderzoeken kunnen gebeuren en dat er soms geprikt moet worden, daar kunnen we niks aan doen. Maar door kinderen en hun ouders goed te begeleiden, serieus te nemen, er proberen achter te komen waar de angst vandaan komt, kun je veel stress voorkomen. Angst heeft altijd een reden. Daar proberen we via een gesprek met het kind en de ouders of via een spel achter te komen.’ LILIAN LIMPENS Hoofd Medisch Pedagogische Zorg Zo min mogelijk pijn De medisch pedagogisch medewerkers bereiden kinderen voor op allerlei onderzoeken en behandelingen, en daarbij afleidings-, ontspannings- en ademhalingstechnieken om angst en pijn te verminderen. Lilian Limpens: ‘We leiden het kind bijvoorbeeld af met een filmpje of we doen ademhalingsoefeningen. Sowieso doen we niks zonder eerst te vertellen wat er gaat gebeuren en daarbij zetten we “comfort talk” in: we weten wat we wel of beter niet kunnen zeggen, wat geruststellend werkt. Het woord pijn gebruiken we bijvoorbeeld zo min mogelijk, we vragen liever: “Vertel mij eens wat je voelt?”. Het doel is om een vertrouwensband op te bouwen met het kind. Je wilt een kind controle over de situatie geven daar waar het kan.’ Wanneer een kind een prik moet krijgen, wordt de huid altijd eerst verdoofd met een verdovende zalf. Als de angst voor een verrichting echt groot is of een kind niet goed kan meewerken, dan wordt gekozen voor sedatie (toedienen van slaapmiddelen). De sedatie wordt precies afgestemd op de duur en de aard van de verrichting. Daarvoor wordt het speciaal opgeleide Procedurele Sedatie en Analgesieteam (PSA-team) ingeschakeld. Zij weten hoe dat veilig moet en bepalen wat nodig is: een lichte sedatie (bijvoorbeeld met lachgas) of een diepe sedatie waarbij ook narcosemiddelen kunnen worden gebruikt. De medisch pedagogisch medewerkers en het PSA-team werken nauw samen om kinderen en hun ouders de best mogelijke begeleiding te bieden. Grote voordelen De voordelen van de pijn- en angstvrije zorg zijn duidelijk. Dr. Piet Leroy: ‘Zo krijgt een kind vertrouwen in de medische stand. Het weet: ze kunnen me daar beter maken, ze gaan me geen pijn doen en ik kan het aan. Daardoor zal het kind later als volwassene waarschijnlijk op medisch gebied ook beter voor zichzelf zorgen.’ Ook financieel – niet onbelangrijk – werpt de werkwijze zijn vruchten af. 'Verrichtingen kunnen eenvoudiger en sneller, en dus goedkoper worden uitgevoerd. Er is onderzocht wat de pijn- en angstvrije behandeling die wij voorstaan kost vergeleken met de traditionele manier van werken. Bij ons heb je natuurlijk eerst de investering van de mensen die je moet opleiden en allerlei technieken die je moet implementeren. Maar uiteindelijk is onze zorg aantoonbaar goedkoper.’ In de toekomst zou Leroy de pijn- en angstvrije zorg graag zeven dagen per week, 24 uur per dag willen kunnen bieden. Dat kan nu nog niet overal. Toch is Leroy trots op wat er is bereikt. ‘We zijn er nog niet, maar wat nu op de kinderafdeling van het Maastricht UMC+ gebeurt, is echt uniek.’ Check de site! Een goede voorbereiding is het halve werk. Op kinderwebsite.mumc.nl, de speciale kinderwebsite van het Maastricht UMC+, kunnen ouders en kinderen informatie vinden over hoe het er op de kinderafdeling van het ziekenhuis aan toe gaat. De informatie voor kinderen is op leeftijd gerangschikt: van 0-6 jaar, 7-11 jaar en 12 jaar en ouder. krijgen ze op een leuke manier extra aandacht. Meer op mumc.nl onder 'Liedjesfabriek'. Beestenboel is een maandelijkse activiteit, waarbij dieren van kinderboerderij De Heeg bij hoge uitzondering op de kinderafdeling worden ontvangen om vertroeteld en geaaid te worden. Meer op mumc.nl onder 'Beestenboel'. ‘Het woord pijn gebruiken we zo min mogelijk, we vragen liever: “Vertel mij eens wat je voelt?”’


Gezond_Idee_nr_3_28nov2018_DEF
To see the actual publication please follow the link above