Page 13

Gezond_Idee_nr_3_28nov2018_DEF

PROF. DR. GERARD BOS Internist-hematoloog Kankeronderzoekfonds gezond idee 13 Iedereen kent wel iemand met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte. Soms van dichtbij en soms wat verder af. Hoe ver de betrokkenheid ook reikt, je hoopt op nieuwe behandelingen die patiënten genezen, de kwaliteit van leven verbeteren of de ziekte zelfs voorkomen. In het Maastricht UMC+ werken artsen en onderzoekers elke dag aan nieuwe behandelmethoden en therapieën. En dat kost ontzettend veel geld. Ellen van de Ven, directeur HFL: ‘Het grootste deel daarvan moeten artsen en onderzoekers zelf bij elkaar zien te sprokkelen; door subsidies of beurzen aan te vragen, of door bij grote goede doelenorganisaties aan te kloppen. Maar de concurrentie is groot en de kans op een subsidie klein. In 2008 is HFL opgericht om extra geld in te zamelen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ en partnerziekenhuizen. Het mooie is dat elke euro die HFL ophaalt in de regio blijft: op die manier komt het geld echt ten goede aan de inwoners hier. We zorgen er zelfs voor dat als mensen willen geven aan een onderzoek van een bepaalde arts, dat het geld precies daar terecht komt. En omdat onze bekendheid gestaag groeit, groeien ook de bedragen die we ophalen.’ HFL zamelt geld in voor vijf fondsen: Kankeronderzoekfonds Limburg, HFL Hart en Vaatziekten, Jonge Brein Onderzoekfonds Limburg, Alzheimeronderzoekfonds Limburg en Kinderonderzoekfonds Limburg. In de afgelopen tien jaar heeft HFL daarmee een cruciale bijdrage geleverd aan de gezondheid van de Limburgse bevolking. Overigens niet alleen met geld voor onderzoek. Ellen van de Ven: ‘Net zo belangrijk vinden we het om community’s te bouwen van mensen die zich betrokken voelen bij een bepaald ziektebeeld en zich daarvoor willen inzetten door zelf activiteiten te organiseren of eraan mee te doen. Ook willen wij taboes rondom bepaalde ziekten doorbreken, zoals psychische ziekten bij jonge mensen of dementie. Tal van kleine en grote initiatieven helpen ons bij deze taken.’ ‘Killercellen effectiever maken tegen kanker’ ‘Met geld van HFL hebben we onderzoekslijnen opgezet voor dikke darmkanker, borstkanker, nierkanker, killercellen tegen kanker en, samen met MAASTRO CLINIC, voor longkanker. Het natural killercellenonderzoek leid ik zelf. Killercellen kunnen kankercellen herkennen en onschadelijk maken. We onderzoeken hoe we de killercellen nog effectiever kunnen maken. Uiteindelijk hopen we voldoende killercellen te kunen kweken voor patiënten met de ziekte van Kahler (een vorm van beenmergkanker) en borstkanker. Het onderzoek zit nu in een klinische fase. We doen nu al beenmergtransplantaties. In de volgende fase gaan we aan de beenmergtransplantatie (in het lab gekweekte) killercellen van de beenmergdonor toevoegen. Van deze combinatie verwachten we een groter effect dan bij een beenmergtransplantatie alleen. Dat onderzoek doen we samen met het VUmc in Amsterdam en het LUMC in Leiden. Het geld van HFL is daarbij onmisbaar. Het wordt via sponsoractiviteiten ingezameld, zoals fiets- hardloop- en wandelevent Five4Five, het kunstkofferproject van drie Maastrichtse Rotary’s, het Limburgs Aspergediner, een golftoernooi en veel meer. En nee, dat is beslist geen druppel op een gloeiende plaat. Als zoon van een kruidenier weet ik dat elke euro telt!’ Meer op mumc.nl en kankeronderzoekfondslimburg.nl. ‘In 2013 kreeg ik te horen dat ik de ongeneeslijke ziekte van Kahler heb. Levensverwachting: 7 tot 10 jaar. Hoewel ik erg goed uit de chemokuren en stamceltransplantatie ben gekomen, was dit alles bepaald niet niks. Door de bijwerkingen moet ik noodgedwongen een rustiger leven leiden. Het gebrek aan energie speelt me daarbij parten. Als de kanker terugkomt, en dat gaat vroeg of laat gebeuren, hoop ik dat de killerceltherapie van Gerard Bos ver genoeg is ontwikkeld om de kanker opnieuw te bestrijden. En dan vooral met minder negatieve bijwerkingen. Mijn situatie heeft mijn echtgenoot Jan gestimuleerd om geld in te zamelen voor het Kankeronderzoekfonds. Zo vond in onze woonplaats Stramproy een breed gedragen pompoenfestijn plaats.’ Limburg ‘Hopelijk kan de killerceltherapie mij straks helpen’ ANS LEVELS Patiënte


Gezond_Idee_nr_3_28nov2018_DEF
To see the actual publication please follow the link above