Page 27

Gezond_Idee_nr2_2020

Meer info • Op MUMC TV is een video te bekijken over functiebehoud bij de behandeling van kanker. Ga naar oncologie.mumc.nl en zoek daar naar ‘functiebehoud bij bestraling en kanker’. • Patiëntenvereniging Hoofd Hals biedt ondersteuning van patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied en hun naasten. Kijk op pvhh.nl. • Op kanker.nl is betrouwbare informatie te vinden over alle soorten kanker, behandelingen en ondersteuning voor leven met kanker. • Kijk ook op maastro.nl voor meer informatie over de behandeling van kanker en gezond idee 27 Dr. Martin Lacko, KNO-arts en hoofd- halschirurg van het Maastricht UMC+: ‘Patiënten maken hun eigen afweging’ ‘We proberen patiënten altijd meerdere behandelkeuzes te geven. Enerzijds de agressieve behandeling met de grootste kans op tumorgenezing, met echter ook meer risico op blijvende bijwerkingen en functionele beperkingen. Anderzijds een minder agressieve therapie die naar verwachting tot minder blijvende beperkingen zal leiden en toch een redelijk goede overlevingsprognose biedt. In gezamenlijk overleg met de patiënt en familie komen we dan tot de aanpak die het beste past bij de individuele patiënt en zijn wensen. Voor een deel van de patiënten, zeker als ze op leeftijd zijn, is de kwaliteit van leven belangrijker dan een lange overleving met veel beperkingen. De omvang en impact van de behandeling wordt mede bepaald door de omvang van de tumor. Bij kleinere tumoren wordt vaak een zogenaamde ‘monotherapie’ toegepast waarbij naast tumorgenezing ook behoud van optimale functie van bijvoorbeeld het strottenhoofd of de tong centraal staat. Grote, vergevorderde tumoren moeten vaak met een gecombineerde ‘multimodaliteit therapie’ worden behandeld: een combinatie van radiotherapie, chirurgie en/of chemotherapie. Met het combineren proberen we de negatieve gevolgen voor de patiënt te minimaliseren. Uiteindelijk gaat het om de grootste kans op overleven met zo min mogelijk restschade. Hoe eerder een patiënt met een hoofd-halstumor geholpen wordt, hoe beter de prognose. Landelijk streven we ernaar om tachtig procent van de patiënten met hoofd-halstumoren binnen vier weken te behandelen. Daarmee hebben we de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt en het Maastricht UMC+ behoort nu tot de landelijke koplopers.’ Dr. Frank Hoebers, radiotherapeut-oncoloog Maastro / Maastricht UMC+: ‘We bestralen nauwkeurig, met minimale schade’ ‘Sinds vorig jaar kunnen we in Maastricht ook patiënten behandelen met protonentherapie. Deze therapie bestraalt een tumor nauwkeuriger dan de gewone fotonenbestraling. Vooral de dosis straling op het gezonde weefsel is lager en daardoor ontstaat minder beschadiging van gezond weefsel en hebben patiënten ook minder risico op bijwerkingen zoals een droge mond of slikklachten. We passen nu protonentherapie toe bij elke patiënt voor wie dat beter is. Of protonentherapie voor iemand de beste optie is, kunnen we protonentherapie. berekenen. Dat geldt nu voor tien tot twintig procent van de patiënten met hoofd-halstumoren en zelfs voor meer dan vijftig procent van de patiënten met hersentumoren. Het is ook altijd een afweging van kansen en de persoonlijke situatie van elke patiënt. Voor een oudere patiënt die van ver moet komen, kan het misschien te belastend zijn om zes tot zeven weken lang elke werkdag bestraald te worden in Maastricht. Dan wordt dat meegenomen in de afweging voor de beste behandeling voor de beste kwaliteit van leven. Kinderen met tumoren die bestraald moeten worden, komen altijd in aanmerking voor protonentherapie omdat zij hiermee de beste kansen op de lange termijn hebben.’


Gezond_Idee_nr2_2020
To see the actual publication please follow the link above