Page 26

Gezond_Idee_nr2_2020

Prof. dr. Bernd Kremer, KNO-arts, hoofd- halschirurg en hoofd van het Oncologie- centrum van het Maastricht UMC+: ‘Het gaat ook om de kwaliteit van leven’ ‘Het gaat tegenwoordig niet meer 26 gezond idee alleen om genezen, maar ook om de kwaliteit van leven op korte én lange termijn. Je beroep, sociale situatie en persoonlijke voorkeuren tellen nu zwaar mee bij de keuze van een behandeling. Functiebehoud zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en snellere terugkeer in het arbeidsproces en de maatschappij. Iemand die de diagnose kanker krijgt, zal in eerste instantie in shock zijn en willen dat de tumor zo snel mogelijk grondig wordt verwijderd. Maar vervolgens is het belangrijk op het juiste moment een vervolggesprek te houden en dan weeg je samen af wat elke behandeloptie oplevert versus de te verwachten bij-effecten. Met voldoende betrouwbare informatie worden patiënten bewust van hun eigen voorkeuren. Daardoor kan je keuze van behandelen anders uitvallen dan bij je eerste reactie. Met een hoge bestralingsdosis in het gebied van de bovenste sluitspier van de slokdarm kunnen we misschien wel een tumor verwijderen, maar als je daarna bijvoorbeeld geen vast voedsel meer kunt doorslikken, verlies je een belangrijk stuk kwaliteit van leven. Dan kan de aanpassing van de bestraling, bijvoorbeeld Herken de signalen: 1 voor 3 Hoofd-halskanker is in een vroeg stadium vaak nog goed te behandelen. Het is dus belangrijk er snel bij te zijn. Europese experts op het gebied van hoofd-halskanker hebben daarvoor de ‘1 voor 3-definitie’ opgesteld. Vraag de huisarts om verwijzing naar een specialist als je 1 van onderstaande klachten langer hebt dan 3 weken: • Zere tong, zweren in de mond die niet genezen en/of rode of witte vlekjes in de mond • Keelpijn • Blijvende heesheid • Pijn en/of problemen bij het slikken • Knobbel in de nek/hals • Verstopte neus aan één kant en/of bloedige uitscheiding uit de neus. protonenbestraling, helpen om ernstige gevolgen te voorkomen. Ook zijn wij steeds beter in staat om vóór de start van een behandeling, bijvoorbeeld chemo- of immuuntherapie, vooraf te voorspellen en te testen hoe een tumor gaat reageren, zodat we alleen behandelen als de behandeling ook daadwerkelijk effectief zal zijn.’ Prof. dr. André Dekker, klinisch fysicus aan het Maastricht UMC+: ‘We kunnen de gevolgen van behandelingen beter voorspellen’ ‘Onderzoeken bij radiotherapiecentrum Maastro en in academische ziekenhuizen in de hele wereld leveren enorme hoeveelheden informatie – zogeheten big data – op over de effecten van de verschillende behandelingen bij patiënten met verschillende soorten kanker. We hebben wereldwijd al zoveel data verzameld dat we nu bij veel soorten kanker vrij goed kunnen voorspellen wat de effecten en bijwerkingen van de verschillende behandelingen zullen zijn. Voor veel patiënten kunnen we met behulp van rekenmodellen de kansen op genezing, maar ook de risico’s op het ontstaan van vervelende restschade en bijwerkingen voorspellen. Door Maastro en het Maastricht UMC+ samen worden de gegevens uit het elektronisch patiëntendossier al automatisch vergeleken met alle bekende onderzoeksdata en data uit andere ziekenhuizen. Op basis van die rekenmodellen krijgt de patiënt zelf een keuze. De meeste patiënten vinden het fijn om zelf mee te kunnen beslissen, in nauw overleg met hun arts die natuurlijk eerst goed uitlegt wat de risicocijfers inhouden. Wie zelf een afweging en keuze heeft gemaakt voor een bepaalde behandeling, voelt zich achteraf ook vaak beter bij die keuze en heeft ook zelden spijt.’


Gezond_Idee_nr2_2020
To see the actual publication please follow the link above