Page 16

Gezond_Idee_nr2_2020

omdat deze samenwerkingen zorgen voor meer kennis, gerichte vernieuwing en ontwikkeling van goede en betaalbare zorg voor iedereen. Zo wordt er sinds 2018 nauw samengewerkt met het Radboudumc in Nijmegen. Met deze zogeheten Academische Alliantie wordt de innovatiekracht van beide universitaire medische centra (umc's) vergroot en topzorg gegarandeerd in de hele regio. Er is een vruchtbaar samenwerkingsverband met de Uniklinik Aachen (UKA) vlak over de grens in Duitsland, vooral op het gebied van kinderchirurgie, lever- en vaatchirurgie, en neurofysiologie. Ook wordt er intensief samengewerkt met Zuyderland Medisch Centrum, onder meer in het Prostaatkankercentrum Zuid. Met dit soort samenwerkingen tussen ziekenhuizen in de regio wordt de specialistische kennis steeds groter en vullen de verschillende partners elkaar goed aan. En dat maakt het uiteindelijk mogelijk om aan iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste zorgprofessional te geven. En tegen een beheersbare prijs. Oplossingen zoeken Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van vruchtbare samenwerkingen die leiden tot verbeterde en meer duurzame zorg. Zoals die tussen alle Intensive Care Units in de regio in het netwerk ICUZON of een oncologisch netwerk, ONCOZON, tussen negen regionale ziekenhuizen en radiotherapeutisch centrum Maastro. Het Maastricht UMC+ maakt ook deel uit van expertisecentra, waarin kennis en kunde rond ziekten samen worden gebracht. Voorbeelden zijn het Academisch Centrum 16 gezond idee PATIËNTEN KRIJGEN MEER AANDACHT EN EEN ACTIEVE ROL IN HUN EIGEN ‘ZORGREIS’ voor Epileptologie (ACE) voor de behandeling van epilepsie en CIRO+ dat mensen met chronische longaandoeningen, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen behandelt. Een bijzondere plek nemen de academische werkplaatsen (AW’s) in: hierin worden concrete oplossingen gezocht voor concrete problemen. Onderzoekers, studenten, gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers ontwikkelen binnen een academische werkplaat samen ideeën, plannen en beleid om antwoord te geven op maatschappelijke medische vraagstukken uit de omgeving. Zo gaan praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs hand in hand. Er is nu een AW Publieke Gezondheid, een AW Ouderenzorg, een AW Duurzame Zorg, een AW Huisartsengeneeskunde en een AW Revalidatie. Meer aandacht voor de patiënt Ondertussen wordt samen met patiënten ook in huis hard gewerkt aan de zorg van de toekomst. Duurzame zorg is voor het Maastricht UMC+ ook persoonsgerichte zorg, met meer aandacht en tijd voor de patiënt en met een actieve rol voor de patiënt zelf. Met aandacht voor leefstijl, voeding en beweging. Met als uitgangspunt: als het even kan dicht bij huis behandelen en alleen in het ziekenhuis als dat nodig is. Zo wordt er goed gekeken naar de zorgpaden: de route die patiënten doorlopen in de zorg. Hoe komen patiënten binnen in het ziekenhuis, wat maken zij mee tijdens hun behandeling, welke problemen ligger er onderweg? Door te kijken hoe het beter en doelmatiger en prettiger kan, worden niet alleen de ervaringen van patiënten verbeterd, maar ook de uitkomsten van de zorg. Een ander goed voorbeeld van hoe wordt gewerkt aan betaalbaarheid en toegankelijkheid is de inzet van digitale innovaties, zoals e-coaches voor meting en monitoring. Patiënten worden ermee in staat gesteld goed voor zichzelf te zorgen en dat leidt weer tot vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en lastenverlichting. Zo – met het ontwikkelen van duurzame zorg – worden nu en in de toekomst patiënten sneller en beter geholpen, werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten een belangrijke rol in hun eigen ‘zorgreis’. Lees meer over ‘samenwerking’, ‘Molly’, ‘Stadspoli’s’, ‘academische werkplaatsen’ en ‘Zorg van de Toekomst’ op mumc.nl. Concrete oplossingen voor ouderenzorg Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van leven van ouderen omhoog gaat, dat de ouderenzorg verbetert, en dat het werken in de langdurige ouderenzorg voor verplegend en verzorgend personeel een aantrekkelijke keuze wordt en tekorten worden opgeheven? Ouderenzorg is de focus van één van de Academische Werkplaatsen (AW’s) die het Maastricht UMC+ heeft opgezet om concrete oplossingen te zoeken voor concrete problemen. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is een structureel samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties en kennis- en opleidingsinstellingen als mbo, hbo en wo. In de praktijk wisselen onderzoekers en docenten kennis en ervaring uit met de ouderen zelf, met hun familie en met zorgprofessionals, om zo te ontdekken wat ouderen precies nodig hebben en hoe de ouderenzorg eruit zou moeten zien om het voor alle betrokkenen nu en in de toekomst beter te maken. Vernieuwingen worden meteen uitgeprobeerd en beoordeeld in de dagelijkse zorg. E-verpleegkundige Molly zorgt virtueel Een slimme virtuele verpleegkundige, doopnaam Molly, helpt patiënten met chronisch hartfalen om hun ziekte in het dagelijks leven onder controle te houden. Deze digitale zelfhulp blijkt, zo geeft Maastrichts onderzoek aan, op een gebruiksvriendelijke manier te leiden tot veel meer ziekte-kennis, betere zelfzorg en minder ziekenhuisopnames. Er wordt daarom gewerkt aan door- ontwikkeling van de ‘zorgavatar’: om de toekomstige uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, willen onderzoekers kijken of Molly de patiënt in staat kan stellen om zichzelf te behandelen.


Gezond_Idee_nr2_2020
To see the actual publication please follow the link above