Page 15

Gezond_Idee_nr2_2020

Samenwerking in Stadpoli’s Een mooi voorbeeld van verbeterde zorg die toch minder kost is de intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten in speciale centra, buiten de muren van het ziekenhuis. Zoals in de twee Stadpoli’s van Maastricht. Medisch specialisten van het Maastricht UMC+ zien hier de patiënt en geven een behandeladvies aan de huisarts, die de behandelregie houdt. Een paar jaar ervaring met deze zogenoemde anderhalvelijnszorg laat zien dat de aanpak leidt tot lagere kosten per patiënt, kortere wachtlijsten en meer tevredenheid onder patiënten. gezond idee 15 OP WEG NAAR DUURZAME ZORG Ieder jaar wordt de zorg beter. Dankzij voortdurend onderzoek en technologische doorbraken krijgen we nieuwe behandelingen, nieuwe medicatie, nieuwe mogelijkheden om patiënten met chronische ziekten te ondersteunen, nieuwe inzichten in preventie. Dat is prachtig, maar heeft ook – letterlijk – een prijs: als er steeds meer mogelijkheden en middelen beschikbaar komen, dreigt die steeds betere zorg ook onbetaalbaar en ontoegankelijk te worden. Dat heeft niet alleen te maken met de directe kosten van de zorg, zoals de prijs van een ziekenhuisbed of een medicijn of een nieuwe technologie, maar ook met een aantal ontwikkelingen in de maatschappij die direct doorwerken in de zorg. Uitdagingen Zo is er de verandering in de samenstelling van de bevolking. Hoe beter de zorg, hoe ouder de mensen worden. Gelukkig, maar het brengt ook een toename met zich mee van ouderdomsziekten en chronische aandoeningen, en dus druk op de zorg. Tegelijkertijd zorgt de vergrijzing er ook voor dat het steeds lastiger wordt passend personeel te vinden. Zeker nu de digitalisering en technologische vooruitgang de zorg complexer maken: dat vergt specifieke competenties. Daar komt bij dat patiënten ook veranderen: ze vragen om meer keuzemogelijkheden en meer autonomie, ze willen betrokken worden in hun zorgproces, zelf waar mogelijk de regie voeren. De uitdaging voor het Maastricht UMC+ is: willen we ook in de toekomst met heel ons hart de best mogelijke zorg leveren en de gezondheid in de regio verbeteren, dan moeten er antwoorden worden gezocht op wat er in de maatschappij gebeurt. Wat is nodig om die ambities te realiseren? Waar zitten de knelpunten en hoe pakken we die aan? En hoe gaan we om met schaarste in mensen en middelen? Met andere verwachtingen van patiënten? Hoe maken we de zorg meer duurzaam? Samenwerken aan gezond leven Omdat in het Maastricht UMC+ patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op een unieke manier nauw met elkaar zijn verbonden, liggen er veel mogelijkheden om tot echt duurzame zorg te komen. Er wordt dan ook flink ingezet op goede samenwerkingen en verbindingen binnen het Maastricht UMC+. Wetenschappers en specialisten doen nieuwe kennis op, die in praktijk wordt gebracht in het ziekenhuis en wordt toegepast voor het verbeteren van de gezondheid van de bevolking. Maar ook wordt steeds meer samenwerking gezocht in netwerken. Op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het Maastricht UMC+ neemt daarin vaak het voortouw,


Gezond_Idee_nr2_2020
To see the actual publication please follow the link above