Page 29

Gezond_Idee_nr1_2019

gezond idee 29 gezond idee 29 Samen beslissen De tijd dat dokters zonder overleg bepaalden wat het beste was voor de patiënt, ligt gelukkig achter ons. Patiënten willen meepraten én beslissen over de zorg die ze krijgen. En ook zorgverleners willen die inbreng graag, want de zorg wordt er beter van. Maar wat betekent dat nu in de dagelijkse praktijk? Hoe doe je als patiënt mee? José Maessen en Wilma Savelberg, experts op het gebied van patiëntenparticipatie, vertellen er meer over. Waarom wordt de zorg er beter van als patiënten meebeslissen? Wilma: ‘Om te beginnen omdat de zorg dan gericht is op jouw wensen en behoeften als patiënt. De medische kennis neemt enorm toe waardoor steeds vaker meerdere behandelingen mogelijk zijn. Artsen moeten hun patiënten goed informeren over de verschillende behandelingen die er zijn, over de voor- en nadelen daarvan, en wat een behandeling betekent voor de kwaliteit van leven. Zodat je sámen een goede beslissing voor een behandelkeuze kunt maken. Om een voorbeeld te noemen: bij bepaalde vormen van borstkanker kunnen patiënten een aanvullende chemobehandeling krijgen die het risico op terugkeer van de kanker met een extra 2 à 3 procent verkleint, maar die behandeling heeft ook bijwerkingen. Sommige patiënten hebben bijna alles over voor die 2 à 3 procent en nemen alle bijwerkingen voor lief. Maar als jouw passie bijvoorbeeld gitaarspelen is en je door die extra therapie geen gevoel meer in je vingertoppen Wat is patiënten- participatie precies? Het Maastricht UMC+ wil onder de noemer Samen Beslissen patiënten actief betrekken bij hun eigen zorg en bij de organisatie van zorg in het algemeen. Door deze patiëntenparticipatie kan de zorg beter aansluiten bij de zorgbehoefte van patiënten. Naast meepraten en meebesluiten over de eigen behandeling betekent patiëntenparticipatie ook het meedenken over de inrichting van de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, over wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksagenda, of het ontwikkelen van beleid of producten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de Cliëntenraad en het online Patiëntenpanel. Meer daarover in een volgende Gezond Idee en op mumc.nl, zoekterm ‘patiëntenparticipatie’.


Gezond_Idee_nr1_2019
To see the actual publication please follow the link above