Page 28

Gezond_Idee_nr1_2019

2288 ggeezzoonndd iiddeeee Wilma Savelberg, stafadviseur Patiëntparticipatie, en José Maessen (vooraan op de foto), staffunctionaris Patiëntgerichte zorg. Zij adviseren beleidsmakers, medisch specialisten en verpleegkundigen van het Maastricht UMC+ over patiëntenparticipatie.


Gezond_Idee_nr1_2019
To see the actual publication please follow the link above